โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายณัฐภูมิ อินไชย น.ส.จงจิต ลิ่มเถาว์ น.ส.ปารีณา พลเยี่ยม นายธนากร ธรรมแสง รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา การประชันกลอนสดระดับประเทศ ในวันนักกลอน ของสมาคมกลอนแห่งประเทศไทย ครูผู้ฝึกสอนครูพุฒิมาศ สุภาวรรณ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับชาติ ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย ด.ญ.พิชญ์ญษ จันทร์คำ รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ด.ญ.ธนาทิพย์ กันทะกำแหง ด.ญ.พัชราภรณ์ ต่างใจ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น.ส.เบญจพร ธิติมาธนภณ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด.ช.ธราเทพ พรมสุวรรณ์ รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ด.ญ.กัญญาณัฐ เรืองสวัสดิ์ รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
การแข่งขันรายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคม และชูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ด.ญ.ธนาทิพย์ กันทะกำแหง ด.ญ.พัชราภรณ์ ต่างใจ รับรางวัลอันดับที่ 10 เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พีรวิชญ์ อุ่นเป็ง ด.ญ.กัญญาพัชร เพชราช รับรางวัลเกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.บัณฑิตา แก้ววรรณา รับรางวัลอันดับที่ 13 เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เบญจพร ธิติมาธนภณ รับรางวัล เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนากร ธรรมแสง รับรางวัลอันดับที่ 16 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนดีเด่น ด้านความสะอาดประจำเดือนมกราคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ม.1.11 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.1.11 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.1.13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ม.2.1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.2.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.2.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ม.3.10 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.3.8 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ ม.4.15 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.4.12 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.4.13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ ม.5.13 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.5.15 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.5.8 และ 5.14 พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut