โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถวายกระเช้า และขอพรจากพระผู้ใหญ่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ถวายกระเช้า และขอพรจากพระผู้ใหญ่ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระครูโสภณศิลปาคม (สังเวียน) เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut