โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดการประชุมข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2563 เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut