โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธี ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut