โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาผอ.ทวีศักดิ์ – อาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์

นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและอาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์ อดีตครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ ส.น.ส.รุ่น 17/19 (มศ.5/2) , 24/27 (ม.6.1) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 34 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4000 บาท จำนวน 17 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 17 ทุน รวมเป็นเงิน 170,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องพระโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut