โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กลุ่มงานห้องสมุด น.ส.ชนม์ณัฐชา หมื่นสิทธิแพร่ นักเรียนชั้น ม.3.8 น.ส.บัวชมพู ฤกษ์สุทธิรัตน์ นักเรียนชั้น ม.3.9 นายนนท์ปวิธ จันทะรส นักเรียนชั้น ม.3.9 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รับถ้วยรางวัลองคมนตรี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เงินทุนการศึกษา 9,000 บาท เงินสนับสนุน 6,750 บาท สโมสรไลออนส์ภาครวม 310 เอ 2 มอบเงินรางวัลชนะเลิศระดับภาค 6,000 บาท เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนได้รับถ้วยรางวัลองคมนตรี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมความรู้ จำนวน 10 เล่ม และสโมสรไลอ้อนนครเชียงราย ได้ให้การสนับสนุนเงิน เพื่อการฝึกซ้อม และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครู ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 15,000 บาท โดยมีครูผู้ฝึกสอน ครูวิลาสินี เทพวงค์
ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตร การประกวดห้องเรียนดีเด่น ด้านความสะอาดประจำเดือน ธันวาคม รางวัลชนะเลิศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  รางวัลชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.15   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13  รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.15 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.15 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11 รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6.14   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6.9 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6.13  ประจำเดือน พฤศจิกายน  รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.15  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13
พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาท แสดงความชื่นชมยินดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut