โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บาสเกตบอลทีมชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมชาย การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2562 ณ สนาม “GSB Stadium29(twenty nine) ” จ.นนทบุรี   รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย ในกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือประจำปี 2562  ณ จ.แพร่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563

บาตรเกตบอลทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ รับรับรางวัลชนะอันดับ 1 ประเภททีมชายและรางวัลรองชนะเลิศ 1 ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

ฟุตบอลหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุ  กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563

ฟุตบอลชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางวัลรองชนะลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “26 ปี สามมัคคีวิทยาคม 2” รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

ฟุตซอลหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่จับกัดอายุหญิง  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

วอลเลย์บอลทีมชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว นางสาวพัฒนียา วองอิสริยะกุล รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬานักเรียน นักศึกษา “เชียงรายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปานวาด นรดี รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นายนิพพิฌน์ ไชยรักษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬานักเรียน นักศึกษา “เชียงรายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 เด็กชายประดิพัทธ์ ประสมสวย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภทคู่ นางสาวปานวาด นรดี และ เด็กหญิงสิริกร เชื้อบุญมา รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 เด็กชายณัฐพงษ์  โมลา และ เด็กชายชาญชลิต  ศิริสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นายภูวดล ทิพย์นพคุณ และ นายกฤตภาส สุวรรณจักร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภทคู่ผสม เด็กชายประดิพัทธ์ ประสมสวย และ เด็กหญิงสิริกร เชื่อบุญมา รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพัฒนียา วองอิสริยะกุล และ นายนิพพิฌน์ ไชยรักษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

เปตอง ประเภททีมชาย นายอณุปกรณ์  จันหลวง นายธีรภัทร์  ศรีสวัสด์ และนายยศกร  ยะฟั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563 ประเภททีมหญิง นางสาวณัฐวลัญช์ ทวีกสิกรรม นางสาวอชิรญาณ์  บ้านสระ ด.ญ.เอื้อการย์  มณีชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ชฮินนา พรมมารินทร์ น.ส.ชนินาถ อินต๊ะไชยวงค์ และ น.ส.ประกายดาว ธรรมจักร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภทเดี่ยว นายกวินกร  จันทร์ฝั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภทคู่ นาย กนกพล  ศิริวรวาท และนายวทัญญู  เชื้ออ้วน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ด.ญ.กนกกร  ประชาธิกุลชัย และ ด.ญ.วิลาสินี  มังกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขผล และนายสิริวัฒนพงศ์  สุริยะป้อ .รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 น.ส. ชฮินนา พรมมารินทร์ และน.ส. ประกายดาว  ธรรมจักร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภทคู่ผสม นางสาว รังสิมา ชัยกุล และนายเจษฎาภรณ์ ปากหวาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นาย สิริวัฒนพงศ์  สุริยะป้อ และนางสาว ประกายดาว  ธรรมจักร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563 น.ส.ชนินาถ อินต๊ะไชยวงค์ และนายกนกพล ศิริวรวาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน15ปี กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

วู้ดบอล เดี่ยวหญิง นางสาวธวัลหทัย   อุปนันชัย รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทเดี่ยวหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 เดี่ยวชาย เด็กชายสุวริศวร์   ศิระศุภกร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทเดี่ยวชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นายธารา   สีเนทา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทเดี่ยวชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

กรีฑา นางสาวชนิดาภา แสนสาร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร ไม่จำกัดอายุหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562  เด็กชายปกรณ์ เทพสาร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร รุ่น 15ปีชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร รุ่น 15ปีชาย กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563  นางสาวพลอยพิรุณ ตีราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ำหนัก รุ่น 15 ปีหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รางรองวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นายอภิยุกต์ สุขยิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาธีราพร สุกุล นางสาวนัทธมน พาดา นางสาวชนิดาภา แสนสาร และนางสาวโสภาพร กาวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรฑา ประเภท วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพลอยพิรุณ ตรีราช เด็กหญิงจีราวรรณ ตัณฑ์วิภาค เด็กหญิงสุชานาถ คีรีแก้ว และเด็กหญิงปุญญิศา อินต๊ะวงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรฑา ประเภท วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

Post Author: Tanawut