ฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพร อดีตผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut