โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพร นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut