ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut