การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ เราผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ถึง 4 ทีม ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักวิทย์สามัคคีวิทยาคมตลอดช่วงปิดเทอมเด็กๆทำสำเร็จ ในการแข่งขันระดับชาติ คว้าเหรียญกลับเชียงรายและสร้างชื่อเสียงให้กับสามัคคีวิทยาคมกันทุกทีม – รางวัลชนะเลิศระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา food and Agriculture เป็น ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ นางสาวเจษธิดา สูงขาว ชั้น ม.4.14 ,นางสาวประภัสสร ศรีกอก ชั้น ม.4.9 – รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา Green Technology นางสาวอัคริมา กันทะสุข ,นางสาวเบญญาภา วินิชาคม นักเรียนชั้น ม.4.14 – รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. […]