แสดงความยินดีกับ นักวิทย์สามัคคีวิทยาคมเรา นายกฤติน ลีวณิชย์ และนายวีรวิชญ์ สานุมิตร นักเรียน ม 5.14 สามารถคว้ารางวัล Bronze Medal ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

แสดงความยินดีกับ นักวิทย์สามัคคีวิทยาคมเรา นายกฤติน ลีวณิชย์ และนายวีรวิชญ์ สานุมิตร นักเรียน ม 5.14 สามารถคว้ารางวัล Bronze Medal ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Fastival of Engineering,Science & Technology in Tunisia (I-FEST^2 2020) ณ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเชีย ,แอฟริกาเหนือ. ระหว่างวันที่ 28-31 /08/2020 เป็นการแข่งขันแบบยุค New Normal จากการคัดเลือกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ในระดับประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

บรรยากาศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 และ 22 – 23 สิงหาคม 2563  

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ