ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดโปรแกรมนานาชาติ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน ๑ อัตรา

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ยื่นใบสมัครสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.2564 ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตามที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ชำระเงินบำรุงการศึกษา ตารางแบ่งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2564 (3 งวด) ใบรายการชำระเงินบำรุงการศึกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564