ประกาศจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน 1.ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการปิดบัญชีให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 2. นักเรียนที่ทำเรื่องปิดบัญชี ให้มารับเงินวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 3.นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่จะต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถใช้สมุดบัญชีเล่มเดิมได้ (ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี) #ในวันที่13มีนาคมนี้ธนาคารโรงเรียนจะเปิดให้บริการรอบสุดท้ายของปีการศึกษา2560

ประกาศจากงานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน

ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 6กุมภาพันธื 2561 ตั้งแต่เวลา11.00น-14.00น.  บริเวณลานเจ้าพ่อสันป่าแดง สิ่งที่ต้องนำมา 1.สำเนาบัตรประชาชน อนึ่งนักเรียนที่ต้องการติดต่อธนาคารโรงเรียนสามารถติดต่อที่ห้องทรงงาน บริเวณใต้ถุนอาคาร 9

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน

ตามที่ธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้งดดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากปัญหาด้านสถานที่นั้น บัดนี้ ธนาคารโรงเรียนจะเปิดดำเนินงานชั่วคราว ณ ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพฯ อาคาร9ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 1.เปิดดำเนินงานทุกวันอังคารระหว่างเวลา 11.30น.-13.00น. โดยเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 2.ระหว่างช่วงสอบระหว่างภาควันที่ 3-8 มกราคม 2561 เปิดให้บริการปิดบัญชีเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3และม.6 เท่านั้น อนึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีสามารถใช้บัญชีเดิมได้เลย

ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คว้า 3 รางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9

  ที่มา : http://www.newtv.co.th/news/8460 รางวัลระดับประเทศ (ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9) รางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ทุนผลิตสารคดี 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รางวัลยอดเยี่ยม 5 สาขารางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร  – สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย -สาขาพิธีกรยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย      

วันที่ 24 ถ่ายทอดสด “สามัคคีเกมส์ ” (กีฬาสี) วันที่ 23 ประจำปี 2560

ถ่ายทอดสดกีฬาภายใน สามัคคีเกมส์ ถ่ายทอดสดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถ่ายทอดสดโดย SWK MEDIA LABS