หนังสือแจ้งผู้ปกครองและใบขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 International Program Orientation Activities 2019

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  International Program Orientation Activities 2019 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงราย และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 8th-9th May 2019 at Teak Garden Spa Resort Chiangrai and Samakkhiwitthayakhom School วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Wed, May 8, 2019) 8.00-8.30 ลงทะเบียน ณโรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงรายRegistration at Teak Garden Spa Resort Chiangrai วันพฤหัสบดี ที่ 9 […]

โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารใบตอนรับและตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อม และการเข้าค่ายปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 *หมายเหตุ ให้นักเรียนดาวน์โหลด และนำใบตอบรับส่งในวันที่ 7 พ.ค. 2562          

ขอแสดงความยินดีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET

ขอแสดงความยินดีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET