ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขา ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-18 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index.html ปริ้นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (สถานที่ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกที) **หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ต้องยื่นใบ ปพ.1 โดยสามารถขอใบ ปพ.1 ได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เอกสารการรับสมัคร ใบปพ.1 (เฉพาะสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย), สำเนาบัตรประชาชน ,เงินค่าสมัครสาขาล่ะ 100 บาท

ประกาศ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561

ประกาศประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

“กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม”  

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4   กำหนดการปฐมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6

ประกาศจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน 1.ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการปิดบัญชีให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 2. นักเรียนที่ทำเรื่องปิดบัญชี ให้มารับเงินวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 3.นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่จะต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถใช้สมุดบัญชีเล่มเดิมได้ (ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี) #ในวันที่13มีนาคมนี้ธนาคารโรงเรียนจะเปิดให้บริการรอบสุดท้ายของปีการศึกษา2560