ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ต.ค. 60

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ต.ค. 60   ผ่านเว็บไซต์  https://sgs.bopp-obec.info  (รายละเอียดการใช้งานโปรดดูคู่มือดังแนบ)

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 ตารางแสดงรายละเอียดในการอบรม