สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวิ่ง 112 ปี

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวิ่ง 112 ปี 19 ก.ย.63 13.30 น. นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานเดินวิ่ง 112 ปี สามัคคีวิทยาคม โดยมีตัวแทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมประชุม ลงมติร่วมกันจัดงานวิ่งในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. 63 โดยแบ่งออกเป็นประเภทค่าสมัคร 400 บาท และ 1,000 บาท ในรูปแบบนิวนอร์มอล โดยจะจัดการแถลงข่าวที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเร็วๆนี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป โดยมีท่านผู้อำนวยการ คเณศ พงศ์สุวรรณ คณะผู้บริหารและคุณครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้รับมอบ