ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 ตารางแสดงรายละเอียดในการอบรม

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560   ตารางเรียนนักเรียนชั้ม ม.ต้น   ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.ปลาย

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560