ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560   ตารางเรียนนักเรียนชั้ม ม.ต้น   ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.ปลาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560 >>>>> นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่1 <<<<< >>>>> นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่4 <<<<<

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

หนังสือค่ายปฐมนิเทศนักเรียนและปรุชมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ

>>>>>หนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียน IP ประชุม<<<<< >>>>>หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายปฐมนิเทศ<<<<<