หนังสือแจ้งผู้ปกครองและใบขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 International Program Orientation Activities 2019

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  International Program Orientation Activities 2019 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงราย และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 8th-9th May 2019 at Teak Garden Spa Resort Chiangrai and Samakkhiwitthayakhom School วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Wed, May 8, 2019) 8.00-8.30 ลงทะเบียน ณโรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงรายRegistration at Teak Garden Spa Resort Chiangrai วันพฤหัสบดี ที่ 9 […]

โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารใบตอนรับและตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อม และการเข้าค่ายปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 *หมายเหตุ ให้นักเรียนดาวน์โหลด และนำใบตอบรับส่งในวันที่ 7 พ.ค. 2562          

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน เนื่องจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะปิดทำการ ดังนั้น จึงขอแจ้ง คุณครู –บุคลากร-นักเรียน-ศิษย์เก่า ที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน ให้มาติดต่อดำเนินการปิดบัญชีให้เรียบร้อย ที่ห้องกิจการนักเรียน ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562