ประกาศจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน 1.ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการปิดบัญชีให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 2. นักเรียนที่ทำเรื่องปิดบัญชี ให้มารับเงินวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 3.นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่จะต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถใช้สมุดบัญชีเล่มเดิมได้ (ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี) #ในวันที่13มีนาคมนี้ธนาคารโรงเรียนจะเปิดให้บริการรอบสุดท้ายของปีการศึกษา2560

ประกาศจากงานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน

ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 6กุมภาพันธื 2561 ตั้งแต่เวลา11.00น-14.00น.  บริเวณลานเจ้าพ่อสันป่าแดง สิ่งที่ต้องนำมา 1.สำเนาบัตรประชาชน อนึ่งนักเรียนที่ต้องการติดต่อธนาคารโรงเรียนสามารถติดต่อที่ห้องทรงงาน บริเวณใต้ถุนอาคาร 9