กำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่าง วันที่ 10 พฤศจกิายน – 30 ธันวาคม 2562)

[embeddoc url=”http://www.samakkhi.ac.th/swk/wp-content/uploads/2019/11/ใบรายการชำระเงินบำรุงการศึกษ-ม.ต้น-ภาคเรียนที่-2-2562.pdf” download=”all”]   [embeddoc url=”http://www.samakkhi.ac.th/swk/wp-content/uploads/2019/11/ใบรายการชำระเงินบำรุงการศึกษ-ม.ปลาย-ภาคเรียนที่-2-2562.pdf” download=”all”]   [embeddoc url=”http://www.samakkhi.ac.th/swk/wp-content/uploads/2019/11/แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่-2-2562.pdf” download=”all”]

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2. การแข่งขันเพชรล้านนา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 😊😊ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้😊😊 https://forms.gle/mMSDf5edzHoGdNbx9

กำหนดการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

กำหนดการชำระเงิน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 (ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  –  31  กรกฎาคม  2562) รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ต้น รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ปลาย ใบรายการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562