ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารสถาบันการศึกษา ในพิธีบัณฑิตานุสรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารสถาบันการศึกษา ในพิธีบัณฑิตานุสรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่