รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2. การแข่งขันเพชรล้านนา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 😊😊ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้😊😊 https://forms.gle/mMSDf5edzHoGdNbx9

กำหนดการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

กำหนดการชำระเงิน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 (ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  –  31  กรกฎาคม  2562) รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ต้น รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ปลาย ใบรายการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Genius Olympiad ณ มหาวิทยาลัย Oswego NewYork ระหว่างวันที่ 16 – 24 มิ.ย. 2562