รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2. การแข่งขันเพชรล้านนา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 😊😊ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้😊😊 https://forms.gle/mMSDf5edzHoGdNbx9

กำหนดการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

กำหนดการชำระเงิน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 (ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  –  31  กรกฎาคม  2562) รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ต้น รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ปลาย ใบรายการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Genius Olympiad ณ มหาวิทยาลัย Oswego NewYork ระหว่างวันที่ 16 – 24 มิ.ย. 2562

การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ เราผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ถึง 4 ทีม ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักวิทย์สามัคคีวิทยาคมตลอดช่วงปิดเทอมเด็กๆทำสำเร็จ ในการแข่งขันระดับชาติ คว้าเหรียญกลับเชียงรายและสร้างชื่อเสียงให้กับสามัคคีวิทยาคมกันทุกทีม – รางวัลชนะเลิศระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา food and Agriculture เป็น ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ นางสาวเจษธิดา สูงขาว ชั้น ม.4.14 ,นางสาวประภัสสร ศรีกอก ชั้น ม.4.9 – รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา Green Technology นางสาวอัคริมา กันทะสุข ,นางสาวเบญญาภา วินิชาคม นักเรียนชั้น ม.4.14 – รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. […]