ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คว้า 3 รางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9

  ที่มา : http://www.newtv.co.th/news/8460 รางวัลระดับประเทศ (ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9) รางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ทุนผลิตสารคดี 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รางวัลยอดเยี่ยม 5 สาขารางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร  – สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย -สาขาพิธีกรยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย      

วันที่ 24 ถ่ายทอดสด “สามัคคีเกมส์ ” (กีฬาสี) วันที่ 23 ประจำปี 2560

ถ่ายทอดสดกีฬาภายใน สามัคคีเกมส์ ถ่ายทอดสดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถ่ายทอดสดโดย SWK MEDIA LABS