โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานพิธีเปิดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คนประกอบด้วย Gifted ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างชาวไทย, เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานจำหน่ายคูปอง, พนักงานโรงน้ำดื่ม, คนสวน, พนักงานขับรถ และยาม) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครูมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 – 3 และระดับชั้นปีที่ 5 – 6 และนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) โดยนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธี“ราชสดุดีเฉลิมชนม์สรรพสกลเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี“ราชสดุดีเฉลิมชนม์ สรรพสกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ Dome Samakkhi Time Square โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2563