โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถวายกระเช้า และขอพรจากพระผู้ใหญ่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ถวายกระเช้า และขอพรจากพระผู้ใหญ่ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระครูโสภณศิลปาคม (สังเวียน) เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บาสเกตบอลทีมชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมชาย การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2562 ณ สนาม “GSB Stadium29(twenty nine) ” จ.นนทบุรี   รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย ในกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือประจำปี 2562  ณ จ.แพร่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬาสหวิทยาเขต “ริมกกเกมส์” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ระหว่งวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “มัธยมศึกษาเกมส์” ณ […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดการประชุมข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2563 เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธี ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาผอ.ทวีศักดิ์ – อาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์

นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและอาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์ อดีตครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ ส.น.ส.รุ่น 17/19 (มศ.5/2) , 24/27 (ม.6.1) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 34 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4000 บาท จำนวน 17 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 17 ทุน รวมเป็นเงิน 170,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องพระโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรม เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ 3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเดินทางไกล ระดับชั้น ม.1

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ 3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

ฝ่ายบริหารกล่าวให้โอวาท และอวยพรแก่นักเรียนโครงการ English Program

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหารกล่าวให้โอวาท และอวยพรแก่นักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรรม English Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

พิธีเปิดกิจกรรม “Show Day” ประจำปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Show Day” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตร การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดกิจกรรมโดยงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย