พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางชูเนตร อ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET การเรียนรู้จากโครงงาน การสอนแบบ Active Learning และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกจิตและพฤติกรรม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกจิตและพฤติกรรม ภายใต้โครงการผู้นำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก- แม่ลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นายบุริศร์ อาทิตย์สาม นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทองแดง  นายรวิภาส พันธุ์อนุรักษ์ชัย นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญเงิน  น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 รายการ TMC-Thailand Mathematics Contest ประจำปี 2561 และ น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้น ม.6.15 สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10 นายกฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับทุนการศึกษา  2,500 บาท น.ส. มนัสนันท์ ปัญญาสุ […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวสุมาลี หลิมเฮงฮะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.1.5 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.1.10 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1.9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.2.6 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.2.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.3.9 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.3.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.4.15 ชนะเลิศอันดับที่ […]

การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม และวิทยากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 0yfการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  ดำเนินกิจกรรมโดยงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Zero waste school

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน Zero waste school โดยมีคณะครู และกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ร่วมนำดำเนินการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย