โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา ส.น.ส. ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหารร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ส.น.ส. และงานคืนสู่เหย้า ชาวขาว-น้ำเงิน ประจำปี 2563 โดยมี ผอ.พาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชมรมเชียร์ลีดเดอร์ และชมรมอากาศยานวิทยุบังคับ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศที่สอง แผนการเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ศึกษาดูงานห้องเรียนคุณภาพ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานห้องเรียน STEM และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรพร้อมรับถ้วยรางวัลขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ให้แก่นักเรียนจากการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “มัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” จังหวัดภูเก็ต

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 (เยาวชนประชาธิปไตย)

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.อ.พศิน แสงคำ รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 198 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนชั้น ม.3 กิจกรรมเรียนเสริมเติมความรู้ สู่การสอบ O-NET

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในกิจกรรมเรียนเสริมเติมความรู้สู่การสอบ O-NET เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนเสริมเติมความรู้ สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเรียนเสริมเติมความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย