โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่งานสารวัตรนักเรียน และครูที่ปรึกษางานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2562 (1 เม.ย. 63) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และงานอนามัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางโสภา ชวนวัน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางโสภา ชวนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระ 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายณัฐภูมิ อินไชย น.ส.จงจิต ลิ่มเถาว์ น.ส.ปารีณา พลเยี่ยม นายธนากร ธรรมแสง รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา การประชันกลอนสดระดับประเทศ ในวันนักกลอน ของสมาคมกลอนแห่งประเทศไทย ครูผู้ฝึกสอนครูพุฒิมาศ สุภาวรรณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับชาติ ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย ด.ญ.พิชญ์ญษ จันทร์คำ รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ด.ญ.ธนาทิพย์ กันทะกำแหง ด.ญ.พัชราภรณ์ ต่างใจ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น.ส.เบญจพร ธิติมาธนภณ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการ English Program และโปรแกรมนานาชาติ IP การแข่งขัน Asom Thai Competition 2019 ประเภทรายบุคคล นายโชคเฉลิมชัย แสนสหโชค นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัล Bronze Individual Science Secondary Level และรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ธนัสสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.แจสเปอร์ ซิน นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.กานต์รวี ลือชา นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัลชมเชย […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 เด็กชายพงศภัค   ต๊ะต้องใจ นักเรียนชั้น ม.3. เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ นักเรียนชั้น ม.2.10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 ครูผู้ฝึกซ้อม นายจักรพงษ์  ใจการ และ นางโสมภิลัย  สุวรรณ์ เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 ครูผู้ฝึกซ้อม นายอำพน  คำเขียว และ นายฐปนรรฑ์  ปัญญาอัศวโชติกุล เด็กหญิงกฤตพร  กิจสุภา          นักเรียนชั้น ม.3.10     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน […]