พิธีปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน “110 ปี สามัคคีร้อยใจ วิ่งมินิมาราธอนเพื่อเเม่”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน “110 ปี สามัคคีร้อยใจ วิ่งมินิมาราธอนเพื่อเเม่” โดย ท่านมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 .ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการโรง เรียนทุกคณะร่วมปล่อยตัวผู้แข่งขัน ซึ่งมีนักวิ่งมากกว่า 9,000 คน ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีครั้งยิ่งใหญ่ของจ.เชียงรายและของชาวสามัคคีวิทยาคม ที่จะทำความดี 11 สิงหาคม 2561 ณ ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  

การประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปองภพ วิทิพย์รอด และอาจารย์อรุช วิทิพย์รอด ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเข้าร่วมประชุม วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนดิจิทัล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎอำรุง จังหวัดชลบุรี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎอำรุง จังหวัดชลบุรี นำโดยนายอุทัย สิงโตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การแถลงข่าวการวิ่งมินิมาราธอน 110 ปี สามัคคีร้อยใจวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่

ผอ.พาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แถลงข่าวการวิ่งมินิมาราธอน 110 ปี สามัคคีร้อยใจวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่ โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครอง – ครู นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแถลงข่าวงานดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เพื่อนำรายได้สมทุบทุนมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมคณะครู ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จัดร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของศาสนพิธี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พิธี “ราชสดุดีเฉลิมชนม์ สรรพสกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา ทำพิธี “ราชสดุดีเฉลิมชนม์ สรรพสกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพิธีถวายพานพุ่มเครื่องสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวม ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเเสดงความจงรักภักดี และเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย