โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.1.5 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.1.10 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1.9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.2.6 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.2.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.3.9 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.3.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.4.15 ชนะเลิศอันดับที่ […]

การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม และวิทยากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 0yfการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  ดำเนินกิจกรรมโดยงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Zero waste school

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน Zero waste school โดยมีคณะครู และกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ร่วมนำดำเนินการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวางพวงหรีดเคารพศพ พระธรรมราชานุวัตร

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู วางพวงหรีดเคารพศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประเภททุนทั่วไป  ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการจัดสรรเงินทุนจากบัญชีทุนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดสรรให้นักเรียน  จำนวน  75  ทุน ทุนละ  2,000  บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  150,000  บาท  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

การอบรมประเด็นทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นและแนวทางการดูแลที่เหมาะสม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา “ประเด็นทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นและแนวทางการดูแลที่เหมาะสม” โครงการเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย