แสดงความยินดีกับ นักวิทย์สามัคคีวิทยาคมเรา นายกฤติน ลีวณิชย์ และนายวีรวิชญ์ สานุมิตร นักเรียน ม 5.14 สามารถคว้ารางวัล Bronze Medal ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

แสดงความยินดีกับ นักวิทย์สามัคคีวิทยาคมเรา นายกฤติน ลีวณิชย์ และนายวีรวิชญ์ สานุมิตร นักเรียน ม 5.14 สามารถคว้ารางวัล Bronze Medal ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Fastival of Engineering,Science & Technology in Tunisia (I-FEST^2 2020) ณ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเชีย ,แอฟริกาเหนือ. ระหว่างวันที่ 28-31 /08/2020 เป็นการแข่งขันแบบยุค New Normal จากการคัดเลือกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ในระดับประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับมอบเครื่องพ่นสารเคมี จากคุณไพบูลย์ ปานมาก

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน รับมอบเครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 และเชื่อโรคต่างๆ จากคุณไพบูลย์ ปานมาก ผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฏฐ์ธนัน ปานมาก นักเรียนชั้น ม.1.8 จำนวน 5 เครื่องเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

บรรยากาศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 และ 22 – 23 สิงหาคม 2563  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายวรสฤษดิ์ ปิงเมือง ตัวแทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุม โดยสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียน ที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 มอบเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 1,408,000 บาท และ ส.น.ส.มอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมชี้แจงระบบ การคัดเลือกกลาง (TCAS : Thai University Central Admission System)

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงระบบ การคัดเลือกกลาง เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS : Thai University Central Admission System) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดย งานแนะแนวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง โปรแกรมนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครอง โปรแกรมนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เพื่อให้คณะครู และผู้ปกครองได้พบปะ รับฟังการชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย