ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดเเละรับโล่โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนนารีรัตน์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดเเละรับโล่โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษในการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 24 กรกกฎาคม 2560

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นำตัวแทนคณะครู นักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นำตัวแทนคณะครู นักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในการพระบรมศพ โดยมีดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิธี 16 ก.ค. 60 ณ พระบรมมหาราชวัง On 16th July,2017 Dr.Tawat Chumchob, Director of SWK School, led the representatives of SWK School teachers and students to co- host the royal funeral rites of the late King Bhumibol Adulyadej. They were able to show […]

การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยา

ครูลำเเพน จำปา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ 12 – 13 ก.ค. 60 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 12 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2                  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิดการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8

On 14th July, 2017 at Sanpadaeng Hall 2, SWK School, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, presided over the closing ceremony of the English Management Master Teacher Training at the Regional English Training Center (Boot Camp), 8th batch, held between 26th June -14th July, 2017 (15 days). The 74 trainees are all English teachers […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รับมอบโล่และธงเกียรติยศกองลูกเสือดีเด่น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รับมอบโล่และธงเกียรติยศกองลูกเสือดีเด่น จากผู้กำกับและลูกเสือกองเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระเบียบแถวของจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนร่วมพิธีสวนสนามระดับชาติและได้ยินดีกับกองลูกเสือและตัวแทนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกปีนี้ คือ ลส.พิชญ์พศิน บูรณะฤทธิ์ นักเรียนชั้นม.3.5 หนึ่งในสมาชิกกองเกียรติยศได้รับการคัดเลือกจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2017 โอกาสนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมยินดี และให้กำลังใจ พร้อมกับกล่าวให้โอวาท วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย   >>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยรองสุรัตน์ เสาร่อน และตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยรองสุรัตน์ เสาร่อน และตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ…พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย On 8th July, 2017 Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, accompanied by Mr. Surat Saoron, Vice director, and representatives of SWK School students attended at Buddhism and Humanitarianism In Asia Conference at Cherntawan International Meditation Center, Chiangrai.

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชนะเลิศการประกวด ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ในประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ชนะเลิศการประกวด ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ในประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักเทียนพรรษา ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย โดยเป็นการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงาม และเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ฯ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย   On 7th July, 2017 SWK School won 1st prize in the Buddhist Lent Candle Contest at the Buddhist Lent Candle Competition 2017, held by Chiangrai Municipality at the 75th Anniversary Flag and Lamp Park, Chiangrai. The tradition aims to […]

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในกิจกรรมการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ต้นเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการที่ติดราชการที่กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดธูปเทียน นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ต้นเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย   On 7th July, 2017 Mr. Surat Saoron, Vice-Director for Student Affairs, and acting Director of SWK School who was on duty in Bangkok, chaired and lit the incense sticks and […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีนักเรียนที่เข้าร่วม 150 คน 14 โรงเรียน ในเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) กิจกรรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<<<