โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย        

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่เข้าค่ายวิชาการ จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายวรพงษ์ สันติวงค์

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียนโดยมีพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างชาวไทย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาด พนักงานจำหน่ายคูปอง พนักงานโรงน้ำดื่ม คนสวน พนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุม วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 / 2562 และได้มอบหมายงาน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 / 2562 และได้มอบหมายงานต่อฝ่ายบริหาร โดยมีนายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงนามรับมอบ วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องศึกษาอดีต พิจารณาปัจจุบัน และวาดฝันถึงอนาคต เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตริมกก ให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตริมกก จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย