การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และการแข่งขันเครื่องบินรายการ F3R International 46 Open ประเทศอินโดนีเซีย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และการแข่งขันเครื่องบินรายการ F3R International 46 Open ประเทศอินโดนีเซีย น.ส.นรีกานต์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.5.3 น.ส.ดลชนก ดำรงวัฒนากุล นักเรียนชั้นม.5.7 น.ส.ศศินภา ฤทธิ์พิชิตชัย นักเรียนชั้นม.5.10 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6  คุณครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา ศิริเขียว ครูมทินา มาละวงษ์ ด.ญ.อนิลชนา แสนโชคพาณิชย์ นักเรียนชั้นม.1.11 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ไชยเลิศ นักเรียนชั้นม.1.12  ด.ญ.สิริมา เนตรตระกูล นักเรียนชั้นม.1.12  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show  ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูพิมประภา อุ่นโทกาศ ครูเชนมพร จะเรียมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 […]

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560   1.ด.ญ.ณัฐณิชา ภูมิโคกรักษ์ นักเรียนชั้น ม.3.1 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือได้รับทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษของบริษัท เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จํากัด   2.ด.ช.ชัย ฮงเย็น จีโน่ นักเรียนชั้น ม.1.13 ด.ญ.เบญญา มั่นรอด นักเรียนชั้น ม.3.10 น.ส.ภานุชนารถ พงษ์สนั่น นักเรียนชั้น ม.4.16  น.ส.พรรณพร อินต๊ะ นักเรียนชั้นม.5.14 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ด.ช.แจสเปอร์ ชิน นักเรียนชั้นม.1.13 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือรับทุนการศึกษาจำนวน 500 […]

งานวันแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ) นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นนวมินทราลัย 109

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย จัดงานวันแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ) นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นนวมินทราลัย 109 จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบโล่เกียรติคุณโดยได้รับเกียรติจากนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณอนุสรณ์ วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม. อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเเขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอกข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอกข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอกข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอกข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นักเรียนห้องเรียน EP ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมกับทาง Canberra Secondary School และ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียน EP ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมกับทาง Canberra Secondary School และ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นโครงการฝึกทักษะการสื่อสารและการจัดการ และให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนักเรียนทั้งสองประเทศ

ผู้อำนวยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบรางวัลหน้าเสาธง และได้กล่าวชื่นชมยินดีและกล่าวให้โอวาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 23 ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน น.ส.ศตพร นกทอง นักเรียนชั้นม.3.8 น.ส.ปภาวี ภูมิประหมัน ม.3.9 และน.ส.ราชาวดี สมนา ม.3.9 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หนังสือสารานุกรมไทยฯ คอมพิวเตอร์ All in one และเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท  ครูผู้ฝึกสอน นางสาววิลาสินี เทพวงค์ และนางอรอนงค์ กาญจนสุนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โครงการทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และประชาสัมพันธ์งานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 18 วันที่ 17 มกราคม 2561 จัดโดยรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ […]

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนามสอบ O – NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนามสอบ O – NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้ชี้แจงให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมห้องสอบอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย

นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.6 ช่วยกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบริเวณด้านหน้าอาคาร 4 โดยมีครูกรุณา ปฐมธรรมการ และทีมช่วยดูแลนักเรียนอย่างดี ผู้อำนวยการได้ฝากขอบคุณและชื่นชมนักเรียน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ให้กำลังใจนักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.6 ที่ช่วยกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบริเวณด้านหน้าอาคาร 4 โดยมีครูกรุณา ปฐมธรรมการ และทีมช่วยดูแลนักเรียนอย่างดี ผู้อำนวยการได้ฝากขอบคุณและชื่นชมนักเรียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย