โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน​ 69​ รูป เนื่องในวันมาฆบูชา​ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย          

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

             นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่งเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขันสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 “เสริมปัญญา” นักเรียนได้รางวัล 2 คือ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 (ม.2) 1. ด.ญ.ฉันท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี ได้รับเหรีญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 (ม.3) 2. ด.ญ.จารุกัญญ์ สมยาราช ได้รับเหรีญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 5 ของประเทศ การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENG GENIUS) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ด.ญ.ศุภพิชญ์ วิตตางกูล […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ (Cambridge Assessment International Education) สำหรับโรงเรียนในโครงการ Education Hub สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู รับการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564

ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่1/2564 โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจิญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน กล่าวแสดงความยินดี มอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้แก่นายอาศิษฐ์ อารีพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6.6 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬากอล์ฟทีมชาติ ไทยซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ซีเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นายกฤติน ลีวณิชย์ นักเรียนชั้น ม.5.14 และนายวีรวิชญ์ สามนุมิตร นักเรียนชั้น  ม.5.14 รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Festival of Engineering, Science & Technology in Tunisia (I-FEST 2020) ณ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเชีย, แอฟริกาเหนือ ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมของเราได้รับ     พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากการประกวดโครงงานระดับประเทศกว่า 417 ทีม และผลการแข่งขัน ณ ประเทศตูนิเชีย จากทีมแข่งขันกว่า 186 ทีม ทั่วโลก และได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล […]

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้ให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม

นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้งานวิ่ง 112 ปี มินิมาราธอน ให้โรงเรียน สามัคีวิทยาคม จำนวน 500,000 บาท โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ และมอบให้มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม จำนวน 200,000 บาท โดยมีนางพาณี จินดาวงค์ ประธานมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประจำปี 2564

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประจำปี 2564 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ในพิธี “วันราชภัฏ” ครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย