พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

นายเอนก กิติศรี ครูรักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานฝ่ายอำนวยการ การบริหารด้านการเงิน พัสดุ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การแสดงมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระรัตนมุนี

นายเอนก กิติศรี ครูรักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ในการได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) เพื่อใช้ในการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน การอบรม การพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ และประกอบการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการอบมรมในครั้งนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ICT และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

การต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้ามาใหม่

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู กล่าวต้อนรับ คุณครูอัญชลี ทะวงศ์อารีย์ ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ย้ายมามาจากโรงเรียนพญาเม็งราย และคุณครูเปรมจิตร คำมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย คุณแม่ชื่น มุงเมือง

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร พร้อมตัวแทนคณะครู วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย คุณแม่ชื่น มุงเมือง ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูกรณิศ มุงเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ วัดดงหนองเป็ด อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Site และ Sway”

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Site และ Sway” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักนักงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย    

โครงการ English camp ณ ประเทศมาเลเซีย

นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการ English camp ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร และการศึกษาศิลปะ เเละวัฒนธรรม ช่วง 29 กันยายน -8 ตุลาคม 2561 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด