มอบเกียรติบัตร คณะครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษางานสารวัตรนักเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษางานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2561 นายจักรพงษ์  ใจการ นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์ นายธงชาติ ภู่สุวรรณ นายธวัชชัย ตั้งสุรธีรวงศ์ นายสิทธิชัช ชัยลังกา นายสุเมธ ชาญวัฒนา นายคณกร เฉียบแหลม นายสมชาติ ประสม ว่าที่ร้อยตรีจารึก         สมประสงค์ นายสันติ ชุมภู  นายญาณากร หนสมสุข นักเรียนชั้น ม.6.8 นายธนดล แสนใจยา นักเรียนชั้น ม.6.2 นายศุภกฤต ฤทธิ์จะโป๊ะ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายคณาธิป กิจมานะทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายสิทธิพงศ์ จิตมโนวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายปณัยณัฐ พรมวงค์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายมาตรฐาน ใจหงส์ นักเรียนชั้น […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “ปล้องเกมส์” ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย นำโดยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป และรับพรจากพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน                 การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.พชรนรี มณีจักร เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 น.ส.พลอยพิมล เบียกากู่ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 น.ส.ชนาภา สายใจ นายวุฒิวัฒน์ ไชยบุรินทร์ เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูอรุณรัตน์ กันคำ ครูวาสนา สดใส ครูอำพร สกุลวงศ์ธนา ครูจันทร์จิรา หัตถกอง นายชญานนท์ บุญงาม นายชวโรจน์ ปานจักร น.ส.ญานิศา วิเศษบุญ น.ส.ณัฐธีรญา วงค์กาวิน น.ส.ดุษฎีพร […]

สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย จัดงาน Open House “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย-พะเยา เขต 36 และเครือข่าย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นยาตรพฤทธิ์ทวิบดินทร์ 110

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำโดยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นยาตรพฤทธิ์ทวิบดินทร์ 110 จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบโล่เกียรติคุณโดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายพละวัต ตันศิรินายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 3 (วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563) ปีการศึกษา 2561

คุณโอภาส  สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายอดุลย์ นันบัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมการวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 (วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย           

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.ปิยะพร  อภิวงค์งาม น.ส.พชรพร  แสนแสง เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูจุติพร  ณ ลำปาง น.ส.กรนภา  ผาอิ่น น.ส.ศศินันท์  ศรีนุกูล นายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูช่อผกา  สุวรรณฤทธิ์  นายพีรณัฐ  กันคำ นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล นายวรวิบูล  ติยะธะ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  ครูผู้ฝึกสอน ครูชัยวุฒิ  มาเมืองกล ครูนารินทร์  อินทะจักร์  ด.ญ.ภูริชญา  ไชยมงคล ด.ญ.สิริมา  เนตรตระกูล ด.ญ.อนิลชณา  แสนโชคพาณิชย์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูมทินา  มาละวงษ์ ครูชมนพร  จะเรียมพันธ์ น.ส.กนกพร  อารีย์ […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ผู้อำนวยการอรุณ อาษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นางพานี จินดาวงศ์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ ผู้อำนวยการอรุณ อาษา อดีตผู้อำนวยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (2530 – 2532) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดป่าแดงบุญนาค อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา    

ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ให้กำลังใจครูฝึกนักศึกษาวิชาทาหร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เดินทางให้กำลังใจครูฝึกนักศึกษาวิชาทาหร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ณ บ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 1 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย