เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ยื่นใบสมัครสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.2564 ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตามที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ชำระเงินบำรุงการศึกษา ตารางแบ่งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2564 (3 งวด) ใบรายการชำระเงินบำรุงการศึกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1)

ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6 นักเรียน IP

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาภาษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน กับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนา​คุณภาพ​การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เมิ่ง เสี่ยวจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และมีคณะกรรมการทั้งสองสถาบันร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนศิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย