โครงการ International Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ International Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ HALLOWEEN DAY AND EP EP Got Talent ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ English Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายนพดล สิงห์โตนาท

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับ  นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษา​ดูงานโรงเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเตรียม​การเปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา​ 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร         เครดิตภาพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษา​ดูงานโรงเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเตรียม​การเปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา​ 2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร           เครดิตภาพ จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) จังหวัดเชียงราย    

สมาคมนักเรียนเก่าสามัคคีวิทยาคม แถลงข่าวเตรียมจัดงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมฉลองครบรอบ 112 ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเชียงราย พร้อมด้วย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และนายผจญ ใจกล้า ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ได้ร่วมกันแถลงและประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 112 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ.2451 ตรงกับปีที่ 41 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบหนึ่งศตวรรษใน พ.ศ. 2551 จัดเป็นสถานศึกษาสายสามัญของรัฐ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ และอันดับที่ […]