โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMSจังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม อิ่มอุ่นพระคุณแม่ “12 สิงหา มหาราชินี”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธาน กิจกรรมอิ่มอุ่นพระคุณแม่ “12 สิงหา มหาราชินี”ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธี “ศิระกรานพระแม่เจ้า น้อมเกล้าเฉลิมชนม์”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี “ศิระกรานพระแม่เจ้า น้อมเกล้าเฉลิมชนม์” ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ Dome Samakkhi Time Square โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานพิธีเปิดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คนประกอบด้วย Gifted ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างชาวไทย, เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานจำหน่ายคูปอง, พนักงานโรงน้ำดื่ม, คนสวน, พนักงานขับรถ และยาม) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครูมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 – 3 และระดับชั้นปีที่ 5 – 6 และนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) โดยนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย