โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธี“ราชสดุดีเฉลิมชนม์สรรพสกลเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี“ราชสดุดีเฉลิมชนม์ สรรพสกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ Dome Samakkhi Time Square โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2563    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม ปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษดูงานโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม นำโดยนายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู และตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครู พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และได้ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูไปยังห้องเรียนดิจิตอล D4D เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) .ในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและ เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน – เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรษา โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมได้มอบนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย