โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เคารพศพอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เคารพศพ พระครูอาทรรัตนานุรักษ์ (โสภณ วชิรปญฺโญ/จิตติศรี) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง และถวายปัจจัยร่วมทำบุญ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการสารวัตรนักเรียน โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS) บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงสุขกัญญา   วรรณสม  นักเรียนชั้น ม.1.10    ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ เด็กหญิงบุณฑริกา  ปรโลกานนท์  นักเรียนชั้น ม.1.10  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์   นักเรียนชั้น ม.1.10   ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล  นักเรียนชั้น ม.1.10   ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายณัฐสุต  […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน​ 69​ รูป เนื่องในวันมาฆบูชา​ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย          

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

             นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขันสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 “เสริมปัญญา” นักเรียนได้รางวัล 2 คือ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 (ม.2) 1. ด.ญ.ฉันท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี ได้รับเหรีญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 (ม.3) 2. ด.ญ.จารุกัญญ์ สมยาราช ได้รับเหรีญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 5 ของประเทศ การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENG GENIUS) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ด.ญ.ศุภพิชญ์ วิตตางกูล […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ (Cambridge Assessment International Education) สำหรับโรงเรียนในโครงการ Education Hub สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู รับการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564

ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่1/2564 โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจิญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน กล่าวแสดงความยินดี มอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้แก่นายอาศิษฐ์ อารีพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6.6 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬากอล์ฟทีมชาติ ไทยซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ซีเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย