ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) .ในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและ เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน – เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรษา โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมได้มอบนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับนายวรพงษ์ สินติวงค์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 และคณะ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ต้อนรับนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส (COVID-19) เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย จากบริษัทมาสด้าสินธานี

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารเป็นตัวแทน รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย มูลค่า 15,000 บาท จากบริษัทสินธานี นำโดยคุณวีรศักดิ์ เลาหะวีร์ กรมการผู้จัดการ บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้ให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้ให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ผัด ใจสุข

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ผัด ใจสุข มารดาของครูจันทนา วีรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนพ.ศ.2563 ณ อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย