โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ นายมานัส เทพดวงแก้ว

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ นายมานัส เทพดวงแก้ว พี่ชายของนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการดํารงราษฎร์สงเคราะห์ ณ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สู่รั้วขาวน้ำเงิน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวอวยพรให้กำลังใจแก่บุคลากร  และนักเรียนทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษานี้ และได้แนะนำครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 บรรยายพิเศษ กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดกับนักเรียน มีฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีทั้ง 4 ฝ่าย เข้าพบปะกับนักเรียนพร้อมบรรยาย วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) ของข้าราชครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเช้าฟังการบรรยายเรื่องกรอบและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยดร.เกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญและคณะ โดยภาคบ่ายแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  นำฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความยินดีเนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ล้างถนนภายในบริเวณโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากเทศบาลนครเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อองประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณครูอรุณรัตน์ กันคำ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบำเพ็ญกุศล คุณครูอรุณรัตน์ กันคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่าย(English Program) (International Program)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (Preparation Course) ค่ายปฐมนิเทศ (Orientation Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ1.12 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  International Program Orientation Activities 2019 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.13 และ 1.14 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และรับฟังการแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะดำเนินให้มีการตราพระราชกำหนดออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วม”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงราย”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานใน‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย’  พร้อมหัวหน้าหน่วยงานจากทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำโดยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย