โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้ให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้ให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ผัด ใจสุข

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ผัด ใจสุข มารดาของครูจันทนา วีรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนพ.ศ.2563 ณ อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อประวัติ อริเดช

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อประวัติ อริเดชบิดาของ ดร.ปรมินทร อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภแเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมผู้แทนผู้ปกครอง เครือข่าย และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้แทนผู้ปกครองเครือข่าย และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน โดยโรงเรียนได้ถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์ facebook และ youtube เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ้อง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่งานสารวัตรนักเรียน และครูที่ปรึกษางานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2562 (1 เม.ย. 63) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย