โครงการ International Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ International Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ HALLOWEEN DAY AND EP EP Got Talent ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ English Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายนพดล สิงห์โตนาท

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับ  นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษา​ดูงานโรงเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเตรียม​การเปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา​ 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร         เครดิตภาพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษา​ดูงานโรงเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเตรียม​การเปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา​ 2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร           เครดิตภาพ จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) จังหวัดเชียงราย    

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแถลงข่าว “ เดิน วิ่ง 112 ปี สามัคคีวิทยาคม ”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย ในการแถลงข่าว การจัดงาน “เดิน วิ่ง 112 ปี สามัคคีวิทยาคม” โดยมีนายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ฃนายกมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคีวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย