โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน น.ส.เจษธิดา สูงขาว นักเรียนชั้น ม.5.14 และน.ส.ประภัสสร ศรีกอก นักเรียนชั้น ม.5.9 รางวัลเหรียญเงินนานาชาติ (Silver Award) และรางวัลพิเศษ Special Award of China การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Exhibition for young Inventors (IEYI2019) ระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562 ณ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีครูชัยวุฒิ มาเมืองกล เป็นครูที่ปรึกษา นายศุภกร ปัญญา นายริชชานนท์ อินสุพรรณ นายกฤติน ลังณิชย์ นักเรียนชั้น ม.6.14 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์ ม.ปลาย ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานตั้งธัมม์หลวง (เทศน์มหาชาติ)

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานตั้งธัมม์หลวง (เทศน์มหาชาติ) ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรสฤษดิ์ ปิงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 และนักเรียนดีเด่นด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย ให้การต้อนรับ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 6

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมาคมผู้ปกครอง-ครู ครั้งที่ 6 (วาระปี พ.ศ.2561-2563) โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตโรงเรียนเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนกัลยาณวัตร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการนิเทศการสอนภาษาไทย และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบคณะครู บุคลากร และนักเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบคณะครูู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมทั้งให้โอวาท และมอบนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียน โครงการ “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน”

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการ “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน” โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 เชียงราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ภาคเหนือ

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ภาคเหนือ กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ประจำปี 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย