โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขันทักษะด้านสะเต็มศึกษาในงาน Thailand STEM festival 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น.ส.สุชัญญา บุญกลม น.ส.พันธุ์พฤกษา ไกลถิ่น น.ส.อัจฉราวรรณ อินสอน นักเรียนชั้น ม.4.14 รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขัน Kidbright Racing ครูที่ปรึกษาครูยศวรรธน์ วิญยารัตน์ ครูอัญชลี ทะวงศ์อารี  น.ส.พร้อมพร คงบรรทัด น.ส.ช่อนภา ใจหนัก นายภูมิลักษณ์ จันทพิมพะ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทอง การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา ครูที่ปรึกษาครูพิสินี จักรแก้ว ครูชัยวุฒิ มาเมืองกล  น.ส.บุณยาพร เงาพรหม น.ส.ศิริพร แปงการิยา […]

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้งานวิ่ง 111 ปี และเงินสนับสนุนมูลนิธิสามัคคี

นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินรายได้งานวิ่ง 111 ปี มินิมาราธอน และเงินสนับสนุนจากกิจกรรม การจัดผ้าป่า และการให้เช่าพระพุทธมณีไมตรีรัตนะ ให้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวน 685,331 บาท และมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม โดยมีนางพาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท และมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่นายผจญ ใจกล้า ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

พิธี”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธาน พิธี”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562 กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก แด่ผู้อำนวยการ ครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน  วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องสตาร์ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

พิธีอำลานักเรียน”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะครูกล่าวแสดงมุทิตาจิต พิธีอำลานักเรียน”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562 แด่ผู้อำนวยการ ครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จำนวน 11 ท่าน วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ Dome samakkhi times square โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

สอนเสริมวิชาสังคม – ภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์ หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับและมอบของที่ระลึก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่งสถาบันกวดวิชา ดาว้องก์ สอนเสริมวิชาสังคม – ภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

การบรรยายธรรม “รด.ยุคใหม่ กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ในการบรรยายธรรม “รด.ยุคใหม่ กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์” โดยมีข้าราชการครู ทหาร และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมนครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ แก่การจากไปของนางสมนึก สุขสวัสดิ์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางสมนึก สุขสวัสดิ์ คุณแม่ภรรยาของนายปราโมทย์ บุญทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย  

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.36 วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย