พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนในเครือข่าย สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่ คุณพ่อครูคมสัน ลาภใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

กิจกรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ต้นเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ดำเนินกิจกรรมโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดโครงการพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้นิมนต์ พระครูโสภณศิลปาคม  เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ได้มาให้โอวาทและบรรยาย ให้กับนักเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ สีหราช

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ สีหราช ที่เข้ารับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดการอบรมใช้วิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมใช้วิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน ในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน” วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวางพวงหรีดเคารพศพ แก่การจากไปของ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่ คุณพ่อครูคมสัน ลาภใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

การแถลงข่าวโครงการวิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน คณะกรรมการจัดงานวิ่ง ในการแถลงข่าวโครงการวิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน โดยมีนายพลวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นางพานี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานวิ่ง และฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับครูโรงเรียน Brighton Secondary School

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ Ms.Claire Meatheringham ครูโรงเรียน Brighton Secondary School ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ตามโครงการ Thailand – Australia Partnering Project 2019 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย