ประกาศจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน 1.ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการปิดบัญชีให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 2. นักเรียนที่ทำเรื่องปิดบัญชี ให้มารับเงินวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00น. -12.00น. 3.นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่จะต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถใช้สมุดบัญชีเล่มเดิมได้ (ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี) #ในวันที่13มีนาคมนี้ธนาคารโรงเรียนจะเปิดให้บริการรอบสุดท้ายของปีการศึกษา2560

วันที่ 24 ถ่ายทอดสด “สามัคคีเกมส์ ” (กีฬาสี) วันที่ 23 ประจำปี 2560

ถ่ายทอดสดกีฬาภายใน สามัคคีเกมส์ ถ่ายทอดสดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถ่ายทอดสดโดย SWK MEDIA LABS