นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร English Program การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและและกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 12

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 12 ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 25 คน รวม 75 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดำเนินการอบรมโดย วิทยากรเจ้าของภาษาจาก บริติซ เคานซิล 3 ท่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ของ สสวท.

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ของ สสวท. ประจำปี2560 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทมฯ

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมมอบนโยบายการใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงาน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมมอบนโยบายการใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการติดต่อประสารงานที่รวดเร็ว วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ Mr.Timothy Cheng, the Principal of Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ Mr.Timothy Cheng, the Principal of Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับนโยบายการดำเนินการก่อสร้างอาคารฯและการกำหนดราคากลาง

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับนโยบายการดำเนินการก่อสร้างอาคารฯและการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทมฯ

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัดงานเลี้ยงรับรองผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัดงานเลี้ยงรับรองผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์ และจัดเเสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนรวมทั้งประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านนานา และวัฒนธรรมไทย 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม On 14th November, 2017 at SWK School, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, Chiang Rai, warmly welcomed the administrator, teachers and students from Canberra Secondary School, Singapore. The aim of the visit is to exchange concepts and […]

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายญาณกร พรมปัญญา ในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปี 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายญาณกร พรมปัญญา ในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปี 2560 โดยมีตัวเเทนฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู และนักเรียนร่วมให้กำลังใจ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.ชร.เขต 1

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศ สิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศ สิงคโปร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย