กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กับทางโรงเรียน Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กับทางโรงเรียน Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย    

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รอบคัดเลือก 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2. การแข่งขันเพชรล้านนา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 😊😊ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้😊😊 https://forms.gle/mMSDf5edzHoGdNbx9

กำหนดการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

กำหนดการชำระเงิน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 (ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  –  31  กรกฎาคม  2562) รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ต้น รายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ  ม.ปลาย ใบรายการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562