ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนชุดใหม่ จะเข้าดำเนินงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าตามคำสั่งที่ 410/ 2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น จึงขอเชิญคุณครู-บุคลากร-นักเรียนที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน มารับสมุดบัญชีคืนได้ที่ ห้องกิจการนักเรียนหรือห้องพักครูอาคาร 9 ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ตั้งแต่วันที่13-21 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีตนเอง หากมีข้อซักถาม-ทักท้วง-สงสัยประการใด โปรดติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าบัญชีของท่านมีความถูกต้อง   จึงประกาศมาเพื่อทราบ งานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตำรวจ และผู้จัดการทีมกีฬารักบี้ ประชุมรับทราบกฏระเบียบการเข้าพัก ที่พักนักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตำรวจ และผู้จัดการทีมกีฬารักบี้ ประชุมรับทราบกฏระเบียบการเข้าพัก ที่พักนักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬารักบี้ที่ทำการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 64 “เจียงฮายเกมส์ “

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬารักบี้ที่ทำการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 64 “เจียงฮายเกมส์ ” มีฝ่ายบริหารและคณะร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักกีฬาบาสเก็ตบอล พร้อมทั้งมอบเสื้อให้กับนักกีฬาบาสเก็ตบอลยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เขาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย   >>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย

Read more about ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย