ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย

Read more about ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Robot Challenge 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Robot Challenge 2018 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติ ROBOT CALLENGE 2018 ประเภท Remote Air race ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล Gold Medal ทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ นายธงทอง  สุทธิพันธ์ นางสาวกรนภา  ผาอิ่น ครูผู้ฝึกสอน นายวศิน  มังคลาด อำนวยการฝึกสอน โดย ผู้อำนวยการ ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขา ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-18 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index.html ปริ้นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (สถานที่ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกที) **หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ต้องยื่นใบ ปพ.1 โดยสามารถขอใบ ปพ.1 ได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เอกสารการรับสมัคร ใบปพ.1 (เฉพาะสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย), สำเนาบัตรประชาชน ,เงินค่าสมัครสาขาล่ะ 100 บาท