นิทรรศการ การนำเสนอโครงงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย   รูปภาพเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนและตารางการอบรม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำหรับนักเรียนที่เข้าอบรม ให้มารับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ ห้องพักครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ อาคาร 3