ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560   ตารางเรียนนักเรียนชั้ม ม.ต้น   ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.ปลาย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน Launceston College ,Tasmania Australia ของคณะผู้บริหาร ร.ร.มาตรฐานสากล

ดร.ธวัช  ชุมชอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน Launceston College ,Tasmania Australia ของคณะผู้บริหาร ร.ร.มาตรฐานสากล สพฐ.ได้รับการต้อนรับจาก MR.Keith Wenn ผู้อำนวยการและคณะครูเป็นอย่างดี ได้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยโรงเรียน Launceston College เป็นโรงเรียน High school ยอดนิยมมีนักเรียนมากกว่า15ประเทศมาเรียน ในวันที่ 13 – 21 พ.ค.2560    

International Program Preparation Camp 2017

International Program Preparation Camp 2017 Dr.Tawat Chumchob,the director of Samakkhiwitthayakhom School Chiang Rai, was the chairperson for the opening ceremony of Preparation Camp for the International Program ,for students in  M .1.13 and M.4.16. According to this camp, the students will be able to adjust themselves with the new environment in the new school, besides, […]

งานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560

สระเกล้าดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560 ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร  และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นตัวเเทนให้การต้อนรับ อธิบดีบรรจง – อาจารย์ดุษฎี  พงศ์ศาสตร์ และคณะครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในงานรดน้ำดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสามัคคีวิทยาคม 14 พฤษภาคม 2560 >>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<< >>>>> ภาพเพิ่มเติม 2 <<<<<

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ขุนควรวิทยาคม และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายจีรศักดิ์ จันต๊ะ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 11 พ.ค.2560

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ขุนควรวิทยาคม และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายจีรศักดิ์  จันต๊ะ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  11 พ.ค.2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะทำงานในการติดตาม และอำนวยความสะดวกท่านอธิบดีบรรจง – ครูดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ที่จะมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของชมรมครูเก่าสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะทำงานในการติดตาม และอำนวยความสะดวกท่านอธิบดีบรรจง – ครูดุษฎี  พงศ์ศาสตร์ ที่จะมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของชมรมครูเก่าสามัคคีวิทยาคมในวันที่ 13 – 15 พ.ค. 2560 เพื่อความประทับใจและแสดงถึงความกตัญญูต่ออดีตผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 11 พ.ค.60