ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการ พร้อมรองฯทั้ง 4 ฝ่ายร่วมประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสันป่าแดง 2

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการ พร้อมรองฯทั้ง 4 ฝ่ายร่วมประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสันป่าแดง 2 ได้มอบนโยบายการบริหารงานโรงเรียน และแนวปฏิบัติการทำงานเพื่อให้ทุกคนช่วยกันนำพาโรงเรียนสู่สากล เป็นโรงเรียนติด 1 ใน 10 ของโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงานบัณฑิตานุสรณ์ 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงานบัณฑิตานุสรณ์ 2560