ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารประชุมครู ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารประชุมครู ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปสู่บุคลากรครู นักเรียนเป็นรูปธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2        

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นำตัวแทนคณะครู นักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นำตัวแทนคณะครู นักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในการพระบรมศพ โดยมีดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิธี 16 ก.ค. 60 ณ พระบรมมหาราชวัง On 16th July,2017 Dr.Tawat Chumchob, Director of SWK School, led the representatives of SWK School teachers and students to co- host the royal funeral rites of the late King Bhumibol Adulyadej. They were able to show […]

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยรองสุรัตน์ เสาร่อน และตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยรองสุรัตน์ เสาร่อน และตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ…พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย On 8th July, 2017 Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, accompanied by Mr. Surat Saoron, Vice director, and representatives of SWK School students attended at Buddhism and Humanitarianism In Asia Conference at Cherntawan International Meditation Center, Chiangrai.

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชุมร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชุมร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่ ดร.พรจันทร์ พรศักดิ์กุล ที่ปรึกษา โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ในการปฏิบัติราชการติดตามผลการดำเนินโครงการสามเณรต้นแบบ และการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระเเก้ว จ.เชียงราย 4 ก.ค.60   On 4th July, 2017, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, acting director of The Secondary Educational Service Area Office 36, held a meeting with Dr. Somkiat […]