แจ้ง Reset รหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์เน็ต และรหัสผ่านการใช้งานอีเมล์โรงเรียน

สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์และอีเมล์
1. สามารถแจ้ง Reset รหัสผ่านได้ที่ห้องศูนย์บริการไอซีที ห้อง 311 อาคาร3
2. แจ้งมาที่อีเมล์ admin.ict@samakkhi.ac.th (แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสที่ต้องการรีเซ็ต และเบอร์โทรติดต่อกลับ)
3. โทรศัพท์ 088-290-2671

Post Author: Admin