สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Interactive Multimedia Application

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ประเภทมัลติมีเดียให้กับโรงเรียน คณะครูสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่ลิงค์นี้ Google Drive 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย Application พร้อมคู่มือการติดตั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก คือ

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หากคณะครูท่านใดที่พบปัญหาการดาวน์โหลดหรือติดตั้ง ท่านสามารถสอบถามกับครูคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ไอซีทีได้ที่ อาคาร 3 และ อาคาร 5 (ห้อง 526)

 

Post Author: Admin