นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี

นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ จังหวัดชลบุรี นำโดย นายณรงค์เดช ชัยวรรณา พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ไอซีที

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

Post Author: Admin