กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

  1. การอบรมสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ Google Site
  2. การออกแบบ Infograhic
  3. การตัดต่อวิดีโอ
  4. การสร้างหุ่นยนต์

Post Author: Admin