การประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ห้อง D4D แบบเต็มรูปแบบ และเตรียมการสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Admin