การเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยครูเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล เข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต” เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์คอนเวนชั่น กทม.

Post Author: Admin