ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม เพื่อติดตามงานเจ้าหน้าที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา
นำโดยนายณรงค์เดช วัยวรรณา หัวหน้าศูนย์ ICT พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 526

Post Author: Admin