แจ้ง username , password การใช้งาน Email และระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งาน Email หรือ Internet สามารถแจ้งการ Reset Password ได้ 2 วิธี คือ
1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ http://www.samakkhi.ac.th/ictcenter/
2. แจ้ง Reset Password ได้ที่ห้อง TOT อาคาร 3 ห้อง 311


สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 
1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่
Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th
Password : 12345678 (หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอัติโนมัติ)

2. การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
Username : รหัสนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 12345
Password : 1234 (ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่)


สำหรับนักเรียนชั้น ม.4
1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่
Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th
Password : 12345678 (หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอัติโนมัติ)
(สำหรับนักเรียน ม.4 ที่เป็นนักเรียนเดิม รหัสก็จะถูก reset ให้เป็น 12345678 เช่นกัน)

 

2. การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
Username : รหัสนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 12345
Password : 1234 (ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่)
(สำหรับนักเรียน ม.4 ที่เป็นนักเรียนเดิม รหัสก็จะถูก reset ให้เป็น 1234 เช่นกัน)


สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสผ่าน

ให้แจ้งการ reset password ได้ที่นี่

** สำหรับการ reset password ** 
– Email จะถูก reset password เป็น 12345678
– Internet จะถูก reset password เป็น 1234


 

Post Author: Admin