ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการศึกษาความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบหุ่นยนต์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 23 คน ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Admin