การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลักสูตร การออกแบบหน้าปกด้วยโปรแกรม Photoshop การสืบค้นสื่อประกอบการสอนจาก Internet  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตัดต่อคลิป VDO  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

>>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Admin