การอบรม Google Apps For Education กลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557  จัดการอบรม Google Apps For Education กลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ ได้แก่
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนสา จังหวัดน่าน, โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน

Post Author: Admin