นำเสนอนิทรรศการ Google Apps For Education ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2557  นำเสนอนิทรรศการ Google Apps For Education ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

Post Author: Admin