การประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ห้อง D4D แบบเต็มรูปแบบ และเตรียมการสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม เพื่อติดตามงานเจ้าหน้าที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นำโดยนายณรงค์เดช วัยวรรณา หัวหน้าศูนย์ ICT พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 526

การอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ภาคภาษาต่างเทศ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ในรูปแบบใหม่ให้กับ บุคลากรภาษาต่างประเทศ              

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการศึกษาความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบหุ่นยนต์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 23 คน ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย