แจ้ง username , password การใช้งาน Email และระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งาน Email หรือ Internet สามารถแจ้งการ Reset Password ได้ 2 วิธี คือ 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ http://www.samakkhi.ac.th/ictcenter/ 2. แจ้ง Reset Password ได้ที่ห้อง TOT อาคาร 3 ห้อง 311 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่ Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th Password : 12345678 (หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอัติโนมัติ) 2. การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต Username : รหัสนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 12345 Password : 1234 (ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 […]

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม เพื่อติดตามงานเจ้าหน้าที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นำโดยนายณรงค์เดช วัยวรรณา หัวหน้าศูนย์ ICT พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 526

การอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ภาคภาษาต่างเทศ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ในรูปแบบใหม่ให้กับ บุคลากรภาษาต่างประเทศ              

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการศึกษาความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบหุ่นยนต์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 23 คน ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย