การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 และได้ให้แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 10 ประการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าเเดง 2 9 มิถุนายน 2561    

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education)

นายสุรัตน์   เสาร์ร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education) สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ จำนวน 30 คน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมมากกว่า 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยครูเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล เข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต” เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์คอนเวนชั่น กทม.

การประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ห้อง D4D แบบเต็มรูปแบบ และเตรียมการสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แจ้ง username , password การใช้งาน Email และระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งาน Email หรือ Internet สามารถแจ้งการ Reset Password ได้ 2 วิธี คือ 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ http://www.samakkhi.ac.th/ictcenter/ 2. แจ้ง Reset Password ได้ที่ห้อง TOT อาคาร 3 ห้อง 311 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่ Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th Password : 12345678 (หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอัติโนมัติ) 2. การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต Username : รหัสนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 12345 Password : 1234 (ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 […]

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม

ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ประชุมงานก่อนเปิดเทอม เพื่อติดตามงานเจ้าหน้าที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นำโดยนายณรงค์เดช วัยวรรณา หัวหน้าศูนย์ ICT พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 526