• แสดงความยินดี
กับกองลูกเสือเกียรติยศ
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Scrabble ภาษาฝรังเศส ระดับภาคเหนือ
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 11
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
  • แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
1 แสดงความยินดีกับกองลูกเสือเกียรติยศ1 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Scrabble ภาษาฝรังเศส ระดับภาคเหนือ2 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา3 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา4 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก5 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 116 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 127 แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์8 -->
*เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา* // ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖