• แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
 • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
 • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
 • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 11
 • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • วันครู ประจำปี 2558
 • การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยเจ้าเวหา
 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว ขาว - น้ำเงิน
 • แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
 • ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา1 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา2 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก3 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 114 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 125 วันครู ประจำปี 25586 การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยเจ้าเวหา7 แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์8 ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช9 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช10 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช11
*เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา* // ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖