• แสดงความยินดี
กับกองลูกเสือเกียรติยศ
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Scrabble ภาษาฝรังเศส ระดับภาคเหนือ
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 11
  • แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
  • แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
1 2 3 แสดงความยินดีกับกองลูกเสือเกียรติยศ4 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Scrabble ภาษาฝรังเศส ระดับภาคเหนือ5 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา6 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเครื่องบินจำลอง หนูน้อยจ้าวเวหา7 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก8 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.ครั้งที่ 119 แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1210 แสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์11 -->
*เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา* // ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖